Forsendur‎ > ‎

Náttúruminjar

Skerjafjörður innan bæjarmarka Garðabæjar hefur verið friðlýstur sem búsvæði samkvæmt náttúruverndarlögum.

Markmið með friðlýsingunni er að vernda lífríki á strönd, í fjöru og grunnsævi Skerjafjarðar. Einnig er markmiðið að vernda útivistar- og fræðslugildi svæðisins sem felst í auðugu lífríki og möguleikum til útivistar við ströndina.

Skerjafjarðarsvæðið er undirstaða að afar fjölbreyttu fuglalífi allan ársins hring og er svæðið mikilvægur viðkomustaður farfugla og fargesta sem þar hafa viðdvöl á leið sinni til og frá norðlægum varpslóðum. Fjörur og leirur svæðisins eru lífríkar, þar eru miklar þangfjörur og grunnsævi er með auðugu botndýralífi. Skerjafjarðarsvæðið í heild hefur alþjóðlegt verndargildi vegna fuglategunda, svo sem rauðbrystings og margæsar og einnig er svæðið mikilvægt vegna marhálms, en plantan hefur takmarkaða útbreiðslu hér á landi og er ein aðalfæðutegund margæsar. Fræðslugildi svæðisins er hátt með tilliti til lífríkis og aðgengi að svæðinu er gott, en strandlengjan er vinsæl til útivistar og fjörðurinn til skemmtisiglinga.


Helstu fuglasvæði í og við Garðahverfi
Afmörkun búsvæðaverndunar innan bæjarmarka Garðabæjar

Þangfjara í Garðahverfi

Margæsir hafa viðdvöl að vori og að hausti